Herhaalde infraroodsaunatherapie (60 °C gedurende 15 minuten) verbeterde de hemodynamische parameters, de klinische symptomen, de hartfunctie en de vasculaire endotheliale functie bij patiënten met congestief hartfalen (CHF) […] Saunatherapie verbeterde de hartindex, de gemiddelde pulmonale wiggedruk, de systemische en pulmonale vasculaire weerstand en de hartfunctie. Saunabehandeling wordt als veilig beschouwd voor CHF-patiënten in NYHA-klassen I, II en III. Het lijkt erop dat saunabehandeling kan helpen om klinische symptomen en hemodynamische parameters te verbeteren, bovenop een verbetering in de endotheelfunctie bij CHF-patiënten van wie de endotheelfunctie verstoord is.

— Gepubliceerde studie: Clinical_Cardiology_Review.pdf